Zarząd związku

Marek Różański           –  Przewodniczący

Piotr Kutyła                   –  Wiceprzewodniczący

Magdalena Mazur       –  Skarbnik

Barbara Mościcka       –  Członek

Teresa Wojdat              –  Członek

Artur Wołkowicz          –  Członek

Piotr Stolarek               –  Członek

Iwona Sudaj                  – Członek

Dariusz Popiel              – Członek

Mariusz Czechowicz   -Członek