Deklaracja

Aby przystąpić do MZZPSZ należy dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską do siedziby związku.

Dokument do pobrania znajduje się poniżej : deklaracja członkowska