Protest pracowników ZAK S.A.

W piatek 18-go grudnia w czasie negocjacji Związków Zawodowych z Zarządem ZAK w sprawie wypłacenia premii świątecznej tzw. Karpia odbył się protest pracowników ZAK S.A. Z powodu restrykcji związanych z pandemią udział pracowników musiał zostać ograniczony do minimum. Załoga domaga się wypłacenia tzw karpia, taka nagroda wyplacana była w poprzednich latach nawet gdy zakład znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Tym bardziej niezrozumiała jest decyzja Zarzadu ZAK o nie wyplacaniu karpia w sytuacji gdy Zarząd publicznie informuje o planowanych zyskach.