Archiwum miesiąca: maj 2019

20-29.05.2019 Wybory do Rady Nadzorczej Grupy Azoty z ramienia załogi

W dniach 20-29.05.2019 odbywają się wybory do Rady Nadzorczej Grupy Azoty z ramienia załogi, prośba kolegów z bliźniaczego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego z  Grupy Azoty Tarnów o wsparcie w postaci oddania na nich swojego głosu.

Przewodniczący Marek Różański

                                                                                                Tarnów, dn. 14.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przed nami wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.            

 z wyboru pracowników.

Po raz pierwszy na innych-nowych zasadach wyborczych.

Ustawa z 1 marca 2018 roku umożliwiła wskazanie do Rady Nadzorczej kandydatów, którzy są zwolnieni z wymogu posiadania wyższego wykształcenia oraz wymogu zdania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

   Wprowadzone rozwiązania umożliwiają wskazanie do rady nadzorczej kandydatów, którzy posiadają wiedzę o spółkach, doświadczenie oraz – co najważniejsze – ZAUFANIE SAMYCH PRACOWNIKÓW.

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, korzystając z zapisów zmienionych ustaw oraz Regulaminu Wyboru -takich kandydatów Państwu rekomenduje.

Główna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów po dokonaniu weryfikacji zgłoszonych kandydatów, ogłosiła ich listę.

Będziecie Państwo mieli możliwość wyboru trzech kandydatów spośród sześciu zgłoszonych osób.

Trzech kandydatów zgłosił Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, tj.:  Mariusza Budzika, Adama Odolskiego i Romana Romaniszyna.     Pozostali kandydaci zostali zgłoszeni przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  SOLIDARNOŚĆ działający w naszej Spółce.

Szanowni Państwo

Skorzystajcie z przywileju wyboru swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

  Głosując na kandydatów zgłoszonych przez ZZPRC, macie Państwo gwarancję  ich niezależności, skuteczności oraz kompetencji.

    Wiemy jakie są  oczekiwania Państwa -dzisiaj i w dłuższej perspektywie.

Zrównoważony rozwój Grupy Azoty musi dotyczyć wszystkich lokalizacji.

    Jego efekty muszą być z korzyścią dla pracowników, a nie ich kosztem.

Liczymy na merytoryczną dyskusję w trakcie naszych bezpośrednich spotkań.     Zapraszamy Państwa do głosowania.

Głosować będzie można od 20 do 29 maja do godziny 900.     Z góry dziękujemy za głosy oddane na kandydatów zgłoszonych przez  ZZPRC ZAT S.A.

Przewodniczący ZZPRC ZAT S.A.

                                                                                   Adam Odolski