Karty LOTOS do odbioru

Zapraszamy osoby które złożyły wnioski do dnia 14.09 oraz do 21.09 po odbiór kart w biurze związku.