Miesięczne archiwum: maj 2017

Koszulki

Proszę wszystkich członków naszej organizacji związkowej o podawanie rozmiarów koszulek które będą zamawiane !!

Informację proszę przekazać do przedstawicieli wydziałowych lub bezpośrednio do biura związku nr.tel. 24-33.

Przewodniczący MZZPSZ
Marek Różański