Archiwum miesiąca: styczeń 2016

Kryształowy Laur dla Prezesa Grupy Azoty ZAK S.A.

W ramach konkursu, przyznawane są Laury: Złoty, Srebrny, Kryształowy i Platynowy. O wyróżnieniach każdorazowo decyduje Opolska Kapituła Laurów, w skład której wchodzą: Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Członkowie Rady Opolskiej Izby Gospodarczej oraz laureaci Laurów minionych edycji konkursu. W dniu 5 stycznia 2016 r. prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz odebrał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji. To wyróżnienie, którym co roku Opolska Izba Gospodarcza wyróżnia menedżerów, firmy, organizacje, instytucje oraz  reprezentantów nauki, oświaty, kultury,  sztuki , polityki i ochrony zdrowia, którzy wprowadzają zmiany i rozwijają gospodarkę regionu. Gratulujemy Panu Prezesowi .pp