IV przekazanie darów na rzecz PRZYTULISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DĘBOWEJ

Dary zebrane na rzecz Przytuliska Dębowa zostały przekazane,

Krótki Foto Reportaż z przeprowadzonej Akcji.